Coaching – wątpliwości

Główną ideą coachingu jest pomoc w zażegnaniu stresu albo pomocy w radzeniu sobie z nim. Stres towarzyszy nam już od najmłodszych lat, kiedy piszemy test w klasie zerowej, która zweryfikuje nasze przygotowanie do klasy pierwszej. Zawsze chcemy być najlepsi a coraz to rosnąca konkurencja w społeczeństwie powoduje, że chcemy pracować nad naszym rozwojem. Praca coacha polega na odpowiednim poprowadzeniu człowieka w kierunku samorozwoju, nic nie jest pozostawione same sobie. Przykładowo: studentka ostatniego roku finansów i rachunkowości chciałaby założyć biuro rachunkowe, jednakże nie jest do końca pewna co do swojego pomysłu, nie wie jak go osiągnąć i jaką wiedzę powinna jeszcze zdobyć, aby być bardziej profesjonalna. Otóż, praca coacha polega na współpracy z taką osobą, doradztwie i pomocy w wspólnym osiągnięciu tego celu.
Dziedzina coachingu jest uważana jeszcze jako paranauka, ale z biegiem czasu będzie ona wykorzystywana w działach psychologii bazując na modelach socjo – kognitywistycznych, inteligencji, samoświadomości czy zarządzania motywacjami racjonalnymi i irracjonalnymi.
Coaching jest szczególnie stosowany w organizacjach, które mają problemy z pracownikami, którzy są oporni wobec:
zmiany uniemożliwiającej działanie w sposób, do której przywykli pracownicy; najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania oporowi jest wskazanie korzyści płynących z działania nowych metod, braku zrozumienia istoty zmiany i wiary w realność jej powodzenia – warto szczegółowo przedstawić pracownikom istotę i korzyści coachingu, pracowników, którzy względem zmiany trzymają się swoich głęboko zakorzenionych przekonań – zadziała przedstawienie jak pozostali ludzie, np. menedżerowie zmieniają swoje przekonania w wyniku pojawienia się badań, wykazanie że nowe przekonania nie koniecznie muszą być złe a tylko mogą nieść za sobą same superlatywy.

Sprawdź – szkoła coachingu Warszawa