Czy praca opiekunki w Niemczech jest dla Ciebie?

szukam pracy jako opiekunka osób starszych w Niemczech

Sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku nie jest zadaniem łatwym i wymaga nie tylko rozległych kwalifikacji i umiejętności, ale unikatowych kompetencji społecznych. Niestety, pomimo, że istnieje duża grupa osób spełniająca te liczne wymagania, ten rodzaj pracy nie cieszy się w naszym kraju popularnością. Jest to głównie spowodowane faktem, że polscy seniorzy nie są na tyle zamożni, by móc pozwolić sobie na zatrudnienie stałej pomocy. Opiekunowie natomiast nie decydują się na podjęcie tak ciężkiej pracy, bez gwarancji godziwego wynagrodzenia. Z tego powodu, wiele osób decyduje się na podjęcie stanowiska opiekunki osób starszych w Niemczech. W zdecydowanej większości są to kobiety.

Niemcy są państwem, w którym proces starzenia się społeczeństwa przebiega jeszcze dynamiczniej niż w Polsce. Jednakże, w odróżnieniu od nas, populacja niemieckich seniorów ma znacznie wyższe możliwości finansowe i dlatego często osoby te decydują się na zatrudnienie prywatnej opieki.

Praca opiekunki w Niemczech jest bez wątpienia dochodowy zajęciem, jednak aby ją podjąć należy spełniać liczne wymagania. Oto kilka podstawowych pytań, które należy zadać sobie, zanim zdecydujemy się na wyjazd:

  1. Czy masz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi/ schorowanymi?

Jest to podstawowa kwestia. Bez odpowiednich umiejętności dotyczących pielęgnacji, podawania lekarstw, reagowania w razie pogorszenia się stanów podopiecznego, nie będzie możliwe spełnianie podstawowych codziennych obowiązków. Niezbędna jest także podstawowa wiedza medyczna – zwłaszcza w zakresie, tzw. chorób starczych.

  1. Czy znasz język niemiecki?

Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech jest skierowana wyłącznie do osób, które swobodnie porozumiewają się w tym języku. Kontakt z osobą w podeszłym wieku może być utrudniony z różnych powodów, np. związanych ze specyficzną chorobą seniora, a jeśli do tego dojdzie bariera językowa, komunikacja może być wręcz niemożliwa. Dlatego, warto na kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem, rozpocząć intensywną naukę języka. Jest to również opłacalne względów finansowych, ponieważ im wyższa jest znajomość języka, tym wyższe są zarobki.

  1. Czy jesteś empatyczny/a i cierpliwy/a ?

Każda praca polegająca na bezpośrednim kontakcie z ludźmi potrzebującymi opieki, wymaga pewnych cech charakteru i osobowości, które sprawią, że nie stanie się ona źródłem niepokojów i  frustracji zarówno dla opiekuna, jak i pacjenta. Do takich zawodów zalicza się także opiekunka osób starszych Niemcy są państwem, które otacza swoich seniorów szczególnym szacunkiem i troską. Dlatego, przy rekrutacji opiekuna, szczególna uwaga zwracana jest na podejście do pracy. Aby dobrze radzić sobie z obowiązkami, trzeba więc być osobą odporną na stres, lubiącą pracę z osobami starszymi, wyrozumiałą, spokojną, pogodną i sumienną. Jest to równie ważne, co umiejętności pielęgnacyjne.

Jeżeli odpowiedzi  na powyższe pytania są twierdzące, nie pozostaje nic innego jak znalezienie odpowiedniej oferty pracy dla opiekunek w Niemczech. Nie jest to trudne zadanie, gdyż powstaje coraz więcej agencji pośredniczących w powierzaniu opieki nad seniorami za granicą.

Podsumowując, praca jako opiekunka w Niemczech to zajęcie, które wymaga spełnieniu licznych warunków, ale niesie za sobą równie liczne korzyści. Oprócz podstawowego czynnika motywującego, jakim są wysokie zarobki, pozwala ona na szybkie udoskonalenie języka, nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz na rozwój osobisty.

http://avoria.pl/ – praca jako opiekunka w Niemczech