Elementy sieci elektrycznej

Pośród elementów sieci elektrycznej bądź też instalacji elektrycznej znajdziemy szereg elementów wchodzących w jej skład. Jednym z nich są skrzynki elektryczne. Fachowo określane, jako rozdzielnice. W rozdzielnicy elektrycznej znajduje szereg urządzeń oraz podzespołów odpowiedzialnych za łączenie, przerywanie, a także rozdział obwodów elektrycznych, jak i ich kombinacji. Połączone są one z urządzeniami sterowniczymi, na przykład stycznikiem czy też przekaźnikiem. Nadto z urządzeniami ochronnymi, a pośród nich można wymienić bezpiecznik elektryczny, włącznik instalacyjny, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprądowy i inne. Kolejno w połączeniach wyróżnić można urządzenia pomiarowe oraz regulacyjne. Rozdzielnice elektryczne można także podzielić wedle różnych kryteriów.

Biorąc pod uwagę konstrukcje wyróżnia się rozdzielnice tablicowe, które znajdują swoje zastosowanie w budynkach nieprzemysłowych, czyli mieszkalnych, sklepach, a także szkołach. W pomieszczeniach zamkniętych z powodzeniem można stosować rozdzielnice skrzynkowe, które charakteryzują się dużą odpornością na działanie środowiska, a także uszkodzenia mechaniczne. Nadto mają niewielkie wymiary i są proste w montażu, co stanowi ich główne atuty. Najwyższe prądy zaś, czyli od kilkuset do kilku tysięcy amperów, obejmują rozdzielnice szafowe, a i te można podzielić na jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe. W zależności od miejsca instalacji skrzynek elektrycznych, czyli biorąc pod uwagę odporność na działanie środowiska, wyróżnia się rozdzielnice wnętrzowe oraz napowietrzne. Z kolei uwzględniając możliwości przemieszczania, mówimy o rozdzielnicach stacjonarnych oraz ruchomych, na przykład przenośnych czy też przesuwnych. Jeśli pod lupę weźmiemy funkcje elektroenergetyczne sieci rozdzielczej, podzielimy je na rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice, szaty stycznikowo-rozdzielcze, czyli skrzynki manewrowo-stycznikowe. Wyróżnić w tej kategorii można również rozdzielnice siłowe oraz oświetlenia i tym podobne.

Polecam http://www.elbig.com.pl/pages/rozdzielnice-elektryczne.php