Metale kolorowe ciężkie i ich stopy

Do metali kolorowych (nieżelaznych) zalicza się metale, które w swoim składzie nie posiadają żelaza. Ze względu na zróżnicowane właściwości mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Miedź  o metal kolorowy ciężki, który krystalizuje w układzie regularnym. Charakteryzuje się dużą przewodnością elektryczną, dlatego wykorzystuje się ją m.in. w elektronice i elektrotechnice. Dzięki wysokiej przewodności cieplnej, plastyczności oraz odporności na korozję stosuje się ją również do budowy maszyn,  łodzi, a także w chemii i budownictwie. Jest jednak mało wytrzymała i stosunkowo miękka. Z tego powodu dodaje się do niej pierwiastki stopowe.

Mosiądz to stop miedzi z cynkiem (do 50% Zn) i ewentualnie innymi pierwiastkami – Ni, Si, Fe, Pb itd. Ma kolor pomarańczowożółty. Charakteryzuje się odpornością na korozję, ciągliwoscią oraz łatwością obróbki plastycznej. Posiada również dobre właściwości odlewnicze. Jego wadą jest niska gęstość. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje wysoką odporność na korozję. Jednak w miękkiej, chlorowanej wodzie  podlega procesowi odcynkowania. Mosiądz może ulec także tzw. sezonowemu popękaniu. Wytwarza się z niego armaturę oraz osprzęt odporny na wodę morską. Sprawdza się w obróbce na zimno – w produkcji łusek amunicji. Ponadto wykorzystuje się go do wytwarzania monet, medali, pucharów oraz kłódek i okuć różnego rodzaju.

Brąz to natomiast stop miedzi z cyną z ewentualnym dodatkiem innych metali. W zależności od podstawowego pierwiastka stopowego wyróżnia się brąz cynowy, aluminiowy itd. Istnieje brąz odlewniczy i przerabialny plastycznie. Brązy charakteryzują się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Te wysokostopowe poddają się hartowaniu. Są odporne na wysoką temperaturę oraz korozję.  Do brązów przeznaczonych do obróbki plastycznej zalicza się brąz cynowy, aluminiowy, berylowy, krzemowy i manganowy. Brązy odlewnicze stosuje się do odlewania różnego typu elementów.

Do stopów brązu zalicza się także spiż.

Źródło – skup platyny