O najmłodszych żeglarzach

Żeglarstwo to dyscyplina sportowa rozwijająca wszechstronnie. Nie tylko wyrabia kondycję fizyczną, uczy również odpowiedzialności, cierpliwości, szacunku do natury, pracy w grupie i troski o innych. Buduje także wiarę we własne siły, co jest niezwykle przydatną cechą w innych dziedzinach życia, jako że w wielu przypadkach może zaważyć na sukcesie. Jachting to prawdziwa szkoła charakterów, kształtująca wartościowych ludzi, dlatego to wymarzona dyscyplina dla dzieci.

W całej Polsce istnieje mnóstwo szkółek żeglarskich, w ofercie znajdują się także kursy. Oprócz tego dobrym pomysłem są rejsy żeglarskie dla dzieci. Organizowane są w okresie letnich wakacji szkolnych i najczęściej, choć nie zawsze, mają formę obozu wędrownego. Podczas ich trwania dzieci mogą podwyższyć poziom swoich żeglarskich umiejętności, poznać nowych znajomych i zawrzeć przyjaźnie, nawiązać kontakt z doświadczonymi żeglarzami, którzy stanowią kadrę instruktorską i przede wszystkim świetnie się bawić podczas aktywnego wakacyjnego wypoczynku.
Trasy takich rejsów są starannie dobrane pod kątem zarówno turystycznym, jak i szkoleniowym, ich głównym celem jest połączenie rzetelnej nauki z dobrą zabawą. Zwiedzić można w tym czasie zarówno dzikie ostępy, jak i ciekawe zabytki odwiedzanych portowych miast. Najczęściej jest także możliwość podejścia do szkolenia teoretycznego, nauki węzłów żeglarskich oraz przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Na niektórych rejsach szkoleniowych nauka odbywa się pod kątem egzaminu na patent żeglarski wydawany przez Polski Związek Żeglarski, pamiętać należy tylko, że do tego egzaminu dziecko może podejść dopiero po ukończeniu 14. roku życia.

Do wzięcia udziału w rejsie niewymagane jest doświadczenie żeglarskie, znaczna część uczestników takich rejsów jest rzucana na głęboką wodę i podczas ich trwania wchodzi na jacht pierwszy raz w życiu. Nie jest to żadną przeszkodą, zwłaszcza że w przypadku żeglarstwa wystarczy odrobina dobrych chęci i wytrwałości, a bardzo szybko staje się ono pasją.