Rozwój drogą do sukcesu

Certyfikacja systemu zarządzania jakością to procedura, która została wprowadzona w trosce o satysfakcję i zadowolenie klientów, ale również firm, które przed podjęciem współpracy z jakimś przedsiębiorstwem mogą sprawdzić czy posiada ono taki certyfikat, a więc jest godne zaufania. Czym jest certyfikacja systemu zarządzania? To norma określająca czy dany wyrób, proces lub usługa spełniają określoną warunki i przepisy prawne. Na chwilę obecną można wyróżnić cztery typy certyfikacji: systemu jakości, usługi, wyrobu i personelu. Można więc przyjąć, że firma posiadająca taki certyfikat jest sprawdzona pod każdym możliwym aspektem – nic więc dziwnego, że firmy posiadające certyfikację systemu zarządzania jakością posiadają wyższe pozycje na rynku od tych, które jej nie posiadają.

Oczywiście tutaj pojawia się pytanie – dlaczego wszystkie firmy nie mają tych certyfikatów, skoro są one aż tak ważne i znaczące. Odpowiedź jest prosta – same przygotowania do certyfikacji mogą zająć nawet kilka lat. Oznaczają też wiele zmian, do których firma musi być przygotowana. Nie wszystkie firmy są na to gotowe, te jednak, które decydują się podjąć certyfikacji zawsze dobrze na tym wychodzą – choć wymagania są naprawdę duże, to ich zrealizowanie znacząco przyczynia się do poprawy jakości wyrobów, a co za tym idzie wpływa na ogólną pozycję firmy i jej wizerunek w oczach innych kontrahentów.

Do samej certyfikacji zwykle prowadzi kilka etapów (8 do 10), które firma musi przejść, zanim będzie mogła wziąć udział w audycie certyfikującym i otrzymać certyfikat. Audyt przeprowadzany jest przez niezależną, zewnętrzną firmę i jej wybór stanowi jeden z najważniejszych etapów wdrażania norm. Tym, na co zwraca się szczególną uwagę przy wyborze jednostki certyfikującej jest strategia i rynek zbytu danego podmiotu – niektóre firmy specjalizują się w konkretnych dziedzinach lub stosują tylko określone działania, inne charakteryzują się w tym względzie interdyscyplinarnością, dzięki czemu zwykle oferują więcej jak jedno możliwe rozwiązanie.