Zalety i wady domów opieki

Jeszcze do niedawna o domach seniora panowała powszechnie bardzo niepochlebna opinia. Dużo mówiło się o kiepskich warunkach tam panujących oraz o niemiłej obsłudze. W tej chwili się to zmienia. Na pobyt w domu seniora coraz częściej decydują się same osoby starsze, które uważają, że pobyt tam ma więcej plusów niż pozostanie samemu w domu. Jak każde rozwiązanie ma to zarówno swoje zalety, jak i wady.

Przede wszystkim w domu opieki senior przebywa pod stała opieką wykwalifikowanej kadry. Pracują tam na co dzień opiekunki, które pomagają starszym osobom w wykonywaniu codziennych czynności. Dodatkowo osoby starsze mają zapewnioną stałą, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Na miejscu dyżur pełnią lekarze, w wielu przypadkach specjaliści. W każdej chwili mogą oni podjąć interwencję, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba.

W domach opieki przebywają zazwyczaj osoby w podobnym wieku, które posiadają podobne problemy. Dzięki temu nie czują się one samotne, przez cały czas maja kontakt z innymi. W większości domów seniora znajdują się pokoje jednoosobowe. Takie oddzielne miejsce daje pensjonariuszowi poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Dodatkowo w miejscach takich organizowane są różnorodne atrakcje i aktywności. Starsze osoby mogą brać udział w codziennych czynnościach, dzięki temu czują się potrzebne i nie odczuwają samotności.

Jednak jak zawsze są i wady takiego rozwiązania. Pobyt w domu seniora wymaga przeprowadzki z dotychczasowego domu. Dla wielu osób starszych jest to bardzo trudne doświadczenie. Mają one problem z przystosowaniem i przyzwyczajeniem do nowego otoczenia, tęsknią za dotychczasowym miejscem zamieszkania itd. Nie warto więc wybierać domów opieki oddalonych zbyt daleko od miejsca zamieszkania osób bliskich. Wówczas bez problemu, w krótkim czasie będą mogły odwiedzać seniora w nowym miejscu.

Wielu starszym osobom trudność sprawia także przystosowanie się do zasad i reguł panujących w takim domu. Są bowiem przyzwyczajeni do dotychczasowego trybu życia.

Źródło – Dom opieki Kaśmin