Kompleksowe leczenie narkomanii i jej powikłań

Psychologist in brown cardigan sitting on armchair and making diagnosis to her depressed patient, close-up shot

Narkomania to jedno z najpoważniejszych uzależnień. Choć może dotknąć człowieka w każdym wieku, to jednak najczęściej zmagają się z nią osoby młode. Co ważne, definicja tego nałogu nie ogranicza się wyłącznie do niepohamowanej potrzeby zażywania środków narkotycznych, ale także leków i wszystkich innych substancji psychoaktywnych. W każdej postaci uzależnienie objawia się regularnością stosowania tych substancji, a zazwyczaj także potrzebą zwiększania dawek. Zażywanie narkotyków, bez względu na ich rodzaj, ma negatywny wpływ na cały organizm. Przyjmowane doustnie lub dożylnie, zaburzają funkcjonowanie poszczególnych narządów, a do tego mają znaczny wpływ na ludzką psychikę. Narkomanię należy leczyć w każdym, nawet lekkim stadium.

Początki odwyku
Tak jak w przypadku każdego innego uzależnienia, tak też w narkomanii miejsce i sposób leczenia zależne są od konkretnej sytuacji. Jeśli narkoman jest świadomy swojego stanu i dobrowolnie chce poddać się leczeniu, może zgłosić się do lekarza ogólnego, który pokieruje go dalej. Może również udać się do prywatnej kliniki odwykowej, do prywatnego gabinetu psychiatrycznego, ewentualnie skontaktować się z MONAR-em albo jedną z fundacji pomagających osobom zażywającym narkotyki.

Decydując się na odwyk, należy mieć świadomość, że w wielu przypadkach narkomania jest niemożliwa do wyleczenia w warunkach ambulatoryjnych, a chory trafia na odwyk w placówce zamkniętej. W pierwszych fazach terapii, czyli w trakcie odtrucia i zaraz po nim, często konieczna jest stała kontrola stanu uzależnionego. Choć nacisk w terapii uzależnień kładziony jest na psychoterapię, to w przypadku odstawienia tzw.” twardych” narkotyków, najczęściej niezbędne okazują się leki zmniejszające skutki głodu narkotykowego, jak Subuxone lub Metadon. W późniejszej fazie, do leczenia można włączyć Nalorex.

Psychoterapia w leczeniu narkomanii
Rodzaj psychoterapii powinien być dopasowany do konkretnego pacjenta, przy czym najlepsze efekty przynosi z reguły terapia oparta na technikach poznawczo-behawioralnych oraz terapia zorientowana na rozwiązaniu. W trakcie leczenia terapeuta ma za zadanie uświadomić choremu jego problem i jego konsekwencje. Pomaga także znaleźć przyczyny uzależnienia i uczy właściwych reakcji na sytuacje, które wcześniej prowadziły do sięgnięcia po szkodliwą substancję. Zakłada się, że podstawowy program psychoterapeutyczny powinien trwać 35 dni.

Leczenie powikłań narkomanii
Może się okazać, że uzależnienie pozostawiło po sobie tak poważne ślady, iż detoks i psychoterapia nie wystarczą, by pacjent powrócił do pełni zdrowia. Część osób potrzebuje wielomiesięcznej rehabilitacji. Może ona przyjmować postać ambulatoryjną, bądź być przeprowadzana w trybie hostelowym, jak w ofercie http://leczyc.pl/.